Bemutatkozik a Festészetet Kedvelők Köre Magyar Zsidó Egyesület

A Festészetet Kedvelők Köre 1998 április 22.-én alakult meg a képzőművészet iránt érdeklődő, de ahhoz professzionálisan nem kötődő Mazsike tagokból.

A Kör célja a festészet nyújtotta élmények megfogalmazása, tudatos befogadása, másokkal megosztása és a közösen kialakított program megvalósítása. A Kör havi rendszerességgel foglalkozik a kortárs festészettel. A tudatosság kialakítása volt az egyik motiváló tényező, ami a vizuális nyelvi eszközökön alapuló közlés megragadására irányul. Természetesen semmi újat sem találtunk ki, csupán azokhoz az irányzatokhoz csatlakoztunk, amelyek a műtárgyakon ténylegesen látható elemek vizsgálatára alapozva engedik érvényesülni a nézők saját élményvilágát, és értékelésüket megalapozott érvekkel támasztják alá.

Janklovics Tibor fogalmazta meg az új perspektívát, nevezetesen a művészetet befogadó tagok társaságából új művek létrejöttét inspiráló tényezővé váljunk. Ez a cél találkozott a Festészetet Kedvelők Körének céljaival, valamint a Zsidó Múzeum azon elképzelésével, hogy az új kiállítási tereinek megépítése adta lehetőséggel élve nyitni szándékozott a széles hazai közönség, a kortárs képzőművészetek felé. Jövőjét az akkori igazgató a rangos budapesti kiállítóhelyek között képzelte el. Ilyen körülmények között jött létre Hajdú István koncepciója alapján 2002-ben a "Noé Szövetsége" című kiállítás 22 kortárs művész részvételével, az eseményhez reprezentatív katalógus készült.

A Festészetet Kedvelők Köre a kapott bátorítás alapján arra a gondolatra jutott, hogy rendszeressé tegyen kortárs kiállítást és valóra váltsa a víziót: új művek létrejöttének iniciálásával vegyen részt a művészeti életben. E sorozat, a képzőművészeti triennále második eseménye 2005-ben az "Áldozat - engesztelés" c. kiállítás volt.

2008-ban megrendezett "Testvériség" c. kiállítás azt vizsgálta, hogy milyen érvényes művészeti állítások tehetők a festészet médiuma segítségével a testvériség fogalmával kapcsolatban: a művek mának szóló, aktuális üzeneteket fogalmatak meg, fontos kérdéseket, társadalmi problémákat, ill. azokkal kapcsolatos gondolatokat közvetítettek.

 Terveink szerint folytatni szeretnénk ezt a kiállítás rendezési hagyományt.

 A kiállítások rendezése mellett programunkban szerepel tárlatlátogatás, műelemzés, kerekasztal beszélgetés és előadások szervezése. Az aktuális műsor jellegének megfelelően külső helyszínen vagy a Bálint Házban találkozunk csütörtökönként 4 - 6 óráig.

 Az elmúlt években rendezett kb. 150 programunk ismertté tette a kört a festészeti szcénában. Öntevékenységünk mellett élvezzük múzeumi és más szakemberek, galériák és intézmények együttműködését, támogatását. Működésünk során szívélyes kapcsolat alakult ki számos festőművésszel és a festészeti élet számos kiválóságával.